Terugblik Symposium Grensoverschrijdend gedrag

Symposium Grensoverschrijdend gedrag.jpg

Op donderdag 22 juni vond het symposium Grensoverschrijdend gedrag: ´Op weg naar gedeelde normen´ plaats. Onder leiding van Marianne Slob, Denker des Vaderlands" werden een 5-tal sprekers ingeleid, waarbij de aftrap plaatsvond door Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Mariëtte Hamer was voor Tijdschrift Conflicthantering van de NMv de gasthoofdredacteur voor het zojuist verschenen themanummer Grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens kwamen achtereenvolgens Aukje Nauta, Max Wildschut, Wikke Monster en Diederik Diercks aan het woord met een korte lezing over het thema, met ieder een eigen invalshoek. Een mooie kans om elkaar te leren kennen en de verschillende invalshoeken, dader, slachtoffer en mediator te overdenken en te bespreken.

Met dank aan Wolters Kluwer, NMV en redactie van het Tijdschrift Conflichthantering voor de organisatie.