De Academische Mediationpitch 8 juni 2023

Blog Academische mediationpitch

Al een paar keer wordt op de Vrije Universiteit Amsterdam door de aldaar gevestigde Leerstoel Mediation, met Sven Zebel als bijzonder hoogleraar, samen met het Centrum voor Conflicthantering (CvC) de Mediationpitch georganiseerd. Dit jaar gecombineerd met een bijeenkomst voor hoogleraren. 

De Mediationpitch- en posterbijeenkomst is een gesprek met wetenschappers uit verschillende disciplines. Dit alles met als doel om wetenschappers op het gebied van mediation en conflicthantering de mogelijkheid te geven om met elkaar van gedachten te wisselen over onderzoek op deze terreinen. Maar ook om contact te hebben met praktiserende mediators. Het moet de onderlinge uitwisseling, ontwikkeling en samenwerking binnen de wereld van mediation bevorderen.

Ook dit keer was het weer een boeiende bijeenkomst. Zeven onderzoekers presenteerden hun onderzoeksbevindingen. Door de reacties van de bezoekers en deelnemers ontstond er een goede uitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Alle deelnemers kregen de gelegenheid om te stemmen op het hun meest aansprekende onderzoek.

Dit jaar is dit geworden het onderzoek van Madzy Maljaars en Wassima Ajarai over het project FOCUS. Dit project is gericht op in mediation gehanteerde basisvaardigheden in communicatie, speciaal voor medewerkers in de zorg. Ook interessant voor mediators in de Gezondheidszorg (zie website www.mediationindegezondheidszorg.nl), waar Madzy Maljaars al lange tijd bij aangesloten is.

De overige zes projecten zijn zeker ook interessant voor de verdere ontwikkeling van mediation. In het Tijdschrift voor Conflicthantering (TC) zullen deze onderzoeken nader worden uitgelicht.

Het bijwonen van de Mediationpitch en posterbijeenkomst wordt vanuit de vertrouwenspersonen van harte aanbevolen.

Paul Wijntje en PeteR Clark