Terugblik themabijeenkomst NMv Categorale verenigingen

Foto themabijeenkomst 8823 versie 2.jpg

Op dinsdag 8 augustus 2023 vond de themabijeenkomst van de NMv plaats over ´Eenheid in het werkveld´. Doel van deze bijeenkomst was om het sentiment onder de verschillende beroepsverenigingen en registers te peilen over de vraag: hoe NMv gezamenlijk de belangen van de beroepsgroep van mediators kan vertegenwoordigen, waarbij de verscheidenheid van verenigingen en ieders betrokkenheid duidelijk herkenbaar blijven.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de vraag vanuit het Ministerie aan de NMv om zich in te spannen om het werkveld te verenigen. Daarnaast hebben wij als NMv een subsidieaanvraag ten behoeve van het gehele werkveld ingediend. Dit om praktisch invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen van de minister: promotie en gebruik van mediation bevorderen. De NMv vindt het belangrijk dat het gehele werkveld zich hierachter kan scharen en daarmee onderdeel te zijn van de weg voorwaarts. Naast de aanwezigheid van de beroepsverenigingen waren ook meerdere registers en het IMK aanwezig die alle waardevolle input gaven.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst waarin ruimte was voor vragen, discussie en feedback. Alle aanwezigen waren enthousiast. Wordt vervolgd