POK gelden. In te zetten voor activiteit Week van de Mediation

Pok gelden.jpg

Voor alle mediators die zich in hun praktijk richten op de overheid. 

Tot 2026 krijgen alle gemeenten zogenaamde POK-gelden uitgekeerd. Het gaat concreet om 23-25 euro per inwoner (totaal 150 miljoen per jaar). De gelden zijn ter beschikking gesteld naar aanleiding van de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). 

Deze POK-gelden zijn bestemd om de toegang tot het recht en rechtsbescherming voor de meest kwetsbare burgers te verbeteren.

Diverse gemeenten zijn er enthousiast mee in de weer om zowel de hulpvragers als de rechtzoekende burgers beter te bedienen en verder te helpen. Zij doen dit door middel van verschillende projecten, vaak in samenwerking met instanties als het Juridisch Loket, Sociaal Werk Nederland etc. 

Mediators kunnen hierin een positieve bijdrage leveren. Met de POK-gelden beschikt de lokale overheid over financiële middelen om de drempel voor haar burgers tot rechtsbescherming daadwerkelijk te verlagen. 

Als mediator kun jij deze POK-gelden ook inzetten voor het organiseren van een activiteit in de Week van de Mediation (30 oktober tot en met 3 november 2023). Neem eens contact op met jouw gemeente en ontdek de mogelijkheden om iets gezamenlijks te organiseren voor de hulpvragers en rechtzoekende burgers. Vraag eventueel medewerking van andere mediators bij jou in de buurt. Is het gelukt? Meld dan jouw activiteit aan via www.weekvandemediation.nl