Nieuws vanuit afdeling NMv Onderwijs

NMv Onderwijs.png

In het kader van Nederland conflictvaardiger maken willen we leerlingen al vroeg in hun ontwikkeling kennis laten maken met bemiddelingsvaardigheden. Kinderen krijgen immers reeds op jonge leeftijd al te maken met ruzies en conflicten. Op het schoolplein, spelend met leeftijdgenoten maar ook buiten de school zien ze hoe volwassenen met elkaar omgaan. Misschien wel in een scheiding of op een andere manier. Het is fijn als kinderen al vroeg in aanraking komen met vaardigheden waarmee ze beter met deze omstandigheden kunnen omgaan en dat ze wrijving zien als een mogelijkheid van ontwikkeling.

Vraag de gratis lesbrief aan
De afdeling NMv Onderwijs start met Jong NMV en richt zich juist op scholieren. Het gaat om leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en leerlingen van VO scholen. Hiervoor is er een lesbrief gemaakt die gratis kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar sandra@betaonderwijsopmaat.nl 

Vervolg activiteiten
In een mogelijk vervolg op de les kan op verzoek van de leerkracht of docent een mediator in de klas een korte presentatie houden over wat een mediator/bemiddelaar doet en welke vaardigheden hij hiervoor gebruikt. Naast de lesbrief wordt er een competitie opgezet om vaardigheden van jonge bemiddelaars te testen met elkaar. Deelnemende scholen worden in de voorbereiding betrokken.

Klik hier om naar de websitepagina te gaan van NMv Onderwijs.