Help jij ons mee om Nederland conflictvaardiger te maken?

Afbeelding website en nwsbrief NMv (2).png

De NMV is de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor mediators in Nederland. Onze leden zijn geregistreerd mediators. Daar is begin dit jaar een heel mooie groep aan toegevoegd. Vanaf nu kunnen we partnerleden verwelkomen. Partnerleden zijn professionele conflictbemiddelaars: professionals die uit hoofde van hun vak in aanraking (kunnen) komen met conflicten, ook wel verwijzers genoemd.

Een van de NMv peilers is het bevorderen van conflictvaardigheid onder mensen. Daar heb jij natuurlijk dagelijks mee te maken!  

Wat gaat er om in de wereld van mediation? Wat kan ik er mee? Allemaal zaken die aan bod komen in ons mooie Tijdschrift Conflicthantering. Een glossy tijdschrift, geheel gericht op mediation, dat 4 keer per jaar uit komt plus 1 keer online. Zo schreven Faith Bruyning en Rachelle Tweeboom in de laatste uitgave een pakkend artikel over het toeslagenschandaal en wat dit met betrokkenen doet. Ook een mooi interview met Franc Weerwind waarin hij vertelt dat mediation niet meer is weg te denken uit het geschillen landschap. 

De NMv wil zich sterk maken voor een conflictvaardiger maatschappij. En dat begint al van jongs af aan op scholen. Afdeling NMv Onderwijs is daarom met een campagne gestart waarin we een gratis lesbrief aanleveren in het kader van het vak burgerschap. Dit voorjaar geven we deelnemende scholen de gelegenheid om mee te doen met een gratis presentatie voor de leerlingen door een mediator. En daarop volgt dan een peer-mediator competitie.

Wij willen je graag uitnodigen voor een Partnerlidmaatschap. Zo ontvang je Tijdschrift Conflicthantering en alle ledenvoordelen die daarbij horen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Een  blad wat op de koffietafel ligt, wordt in een stil moment gepakt. De boodschap is altijd en in ieder geval een uitnodiging om het goede gesprek aan te gaan. Voor jong en voor oud, voor rijp en voor groen. Samen maken we Nederland een beetje conflictvaardiger.