Mediationclausule is bindend

Foto mediation clausule is bindend.jpg

Veel mediators hebben zich de afgelopen jaren op tal van manieren hard gemaakt om de rechtskracht van een mediationclausule onder de aandacht te brengen en beargumenteren. Dit werk blijkt zijn vruchten af te werpen!

Publicaties van deze collega-mediators worden in de conclusie veelvuldig geciteerd. De AG refereert daarbij ook aan publicaties die verschenen in Tijdschrift Conflicthantering en dat doet ons goed. In 2021 lanceerde de NMv met vijf organisaties het Manifest ‘Stappen in conflictbemiddeling’ met als speerpunt ‘in ieder contract een mediationclausule’.

Dit positieve geluid past in de trend die we beschrijven in het artikel ‘Ongehoord? Mediation heeft het tij mee’ dat verscheen in Tijdschrift Conflicthantering 2023-4 (pagina 76).

De mediationclausule krijgt dus meer en meer voet aan de grond. Dank aan de mediators die zich hier hard voor maken. De NMv volgt de uitspraak van de Hoge Raad en blijft zich met jullie hard maken voor het serieus nemen van de mediationclausule en mediation als conflictoplossing.

De koppeling met de digitale versie van Tijdschrift Conflicthantering werkt vanuit het ledendeel van de NMv-website.