Welkom bij de NMv

Welkom bij de NMv

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) behartigt de belangen van professionals en is de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.  

Als lid van de NMv heb je veel voordelen;

 1. Belangenbehartiging en netwerken
  Leden maken onderdeel uit van een netwerk dat zich sterk maakt voor de belangen van de mediators; mede zorgen dat mediation op de kaart komt en dat de markt goede professionele mediators kan vinden.
 2. Vind een mediator’
  De website vindeenmediator.nl is een sterk kanaal waarbij een lid de mogelijkheid heeft vindbaar te zijn op internet en zich te profileren. De hulpzoekende kan makkelijk een professionele NMv mediator vinden.
 3. Abonnement op Tijdschrift Conflicthantering
  Als lid van kun je alle artikelen in TC ook online lezen, inclusief oude jaargangen.
 4. Abonnement op tijdschrift Nederlandse Mediation
  Het blad is eigendom van Wolters Kluwer, maar verschijnt als onderdeel van TC. Het heeft de aandachtsgebieden Arbeid, Zakelijk, Familie, Overheid, Strafzaken en Zorg. Als lid kun je alle artikelen ook online lezen.
 5. De NMv op social media
  De vereniging is actief op social media. Via LinkedIn, Twitter en Instagram word je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit het werkgebied.
 6. Intervisie
  Informatie en een netwerk van intervisiebegeleiders voor leden.
 7. Webinars
  Deelname aan de populaire online webinars, voor leden gratis of tegen een gereduceerde bijdrage.
 8. Netwerksessies
  Ontmoeting van vakgenoten is een belangrijke meerwaarde van de vereniging, zeker voor ‘nieuwe’ vakgenoten. Maandelijkse online netwerksessies.
 9. NMv Vertrouwenspersoon
  De NMv-vertrouwenspersonen fungeren als mentor voor kwesties waarmee een mediator geen raad weet en geeft preventief advies bij een klachtdreiging. Ook ondersteunt de vertrouwenspersoon mediators tegen wie een klacht is ingediend of een tuchtzaak loopt.
 10. Vraagbaak Eigen praktijk
  Voor vragen over het ondernemerschap of over mediation als beroep, kun je las lid terecht bij de Vraagbaak Eigen Praktijk.
 11. Gepersonaliseerde promotiefilms.
  Gepersonaliseerde video’s voor eigen profilering door een lid. Op dit moment zijn naast een algemene video over mediation, een video voor scheidings-/familiemediators en een video voor arbeidsmediators beschikbaar. Dit is uit te breiden met een video voor zakelijke mediation.
 12. Verzekeringen
  Afsluiten van een interessante beroepsaansprakelijkheids- of zorgverzekering, tegen gunstige voorwaarden.
 13. Voordelige vergader- en spreekruimte (Het Coachhuis)
  50% korting op de jaarbijdrage van Het Coachhuis voor de huur van ruimtes voor mediations, intervisiebijeenkomsten of vergaderingen.
 14. Webcall
  Een voordelig abonnement op Webcall, een bijzonder privacy-vriendelijk videoconference systeem speciaal ontwikkeld voor online mediators.
 15. Zakelijke korting op diverse business services
  Deze ledenvoordelen worden regelmatig aangevuld. Kortingen op cursussen en bijeenkomsten van derden.