Mediatorsvereniging Zuid

Med vereniging Zuid 550.png (1)

Mediatorsvereniging Zuid behartigt de belangen van mediators in het zuiden van Nederland en heet deze van harte welkom!

De speerpunten van Mediatorsvereniging Zuid: • Professionalisering door middel van het bieden van beroepsgerichte workshops, lezingen en intervisiebijeenkomsten. • Collectieve belangenbehartiging en deelname als gesprekspartner bij politiek, overheid en overige mediators verenigingen. • Zichtbaarheid vergroten van het vak mediation en de mediator in de regio Zuid-Nederland. • Verzorgen van gelegenheid tot netwerken en kennisuitwisseling tussen mediators uit Zuid-Nederland.

Onze visie: De komende jaren zal de mediationmarkt volop in beweging blijven. Een wettelijke status van mediation en verbetering van de positie van mediators blijft naar verwachting onderwerp van gesprek. Naar overtuiging van de Mediatorsvereniging Zuid zal verdere professionalisering, positionering en promotie van mediation bijdragen aan het vergroten van de mediationmarkt.

Bekijk deze groep