Platform Christen Mediators

pcm

Het Platform Christen Mediation (PCM) komt voort uit een fusie tussen het Platform Church Mediation (dat zich vooral richtte op ‘kerkbestuurlijke’ mediation) en het Netwerk Christen Familie Mediation (voornamelijk familiemediators). De leden zijn in zijn algemeenheid gespecialiseerd in de begeleiding van conflicten waarin levensbeschouwing een rol speelt. De Vereniging is actief op het werkterrein: kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties/ instituties en gelovigen onderling, die te maken hebben (of kunnen krijgen) met conflicten en spanning binnen de gemeenschap, het gezin of de familie en heeft als doelstelling:

  1. Het vergroten van de bekendheid van (de waarde van) mediation en de deskundige toepassing van conflictbegeleiding binnen het genoemde werkterrein.
  2. Het ondersteunen en toerusten van werkers binnen kerken en geloofsgemeenschappen die te maken krijgen met conflicten binnen (en tussen leden van) de gemeenschap.
  3. Het vergroten van kennis van de leden gericht op een goede conflictbegeleiding en het delen van ervaring binnen het netwerk.
  4. Het beter vindbaar en bereikbaar maken van leden voor potentiële cliënten.

De vereniging organiseert jaarlijks een symposium dat ook toegankelijk is voor niet-leden, waarbij een levensbeschouwelijk thema centraal staat. In 2021 was dat 'Ruzie rond het sterfbed'.

Bekijk deze groep