Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO)

logo.jpg (1)

Mediators in de leefomgeving hebben zich verenigd in de Stichting mediators in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO).

Samen maken zij zich hard om mediation in te zetten om geschillen op te lossen. Zij worden ingeschakeld door gemeenten, provincies, waterschappen, overheden en bedrijven, organisaties en bewonersgroepen.

Stichting MRO houdt zich onder andere bezig met het oplossen, dan wel voorkomen, van conflicten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening met behulp van mediation en het bevorderen van mediation op deze terreinen. Ook dragen zij bij aan een betere samenwerking tussen de diverse actoren op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, en het versterken van het vakmanschap van mediators en procesbegeleiders op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening.

Bekijk deze groep