Stichting Mediation in Strafzaken (VMSZ)

SmallLogo.jpg (1)

De VMSZ (Vereniging van Mediators in Strafzaken) is de specialistenvereniging van de mediators werkzaam in het strafrecht en heeft tot doel om Mediation in Strafzaken (MiS) bekendheid te geven

en zich - samen met haar leden- in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het beroep en de professionalisering van de beroepsgroep. De VMSZ organiseert voor het vakgebied relevante workshops/bijeenkomsten, waarvoor de MfN PE-punten toekent, neemt namens haar leden deel aan beleidsoverleg binnen de verschillende gremia en treedt naar buiten in de (social) media. Daarnaast dient de VMSZ als vraagbaak voor haar leden. Zij kunnen terecht met vragen over de soms complexe situaties die zij tijdens de uitvoering van hun professie tegenkomen. Door in nauw overleg te staan met vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Landelijk Coördinator MiS wordt continu meegewerkt aan kwaliteitsverbetering, aan de ontwikkeling van kwaliteitsnormen en het verzamelen en bekend maken van best practices. Daarnaast onderhoudt de VMSZ contact met organisaties werkzaam op het gebied van het herstelrecht en besteedt zij aandacht aan informatieverstrekking aan politici, beleidsmakers, slachtoffers, verdachten, advocaten, officieren van justitie, rechters, en het publiek met de bedoeling MiS meer bekendheid te geven bij hen die er baat bij zouden kunnen hebben. Een recent door de VMSZ uitgebracht boekje Mediation in Strafzaken, berichten uit de praktijk - waarin de praktijk van alledag wordt beschreven - is daar een voorbeeld van. De VMSZ draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar mediation in strafzaken, en aan het onderwijs aan studenten die herstelrecht in hun curriculum hebben. Tenslotte wordt door leden van de VMSZ mediation met veel inzet bijgedragen aan de bekendheid van mediation in strafzaken onder het grote publiek, door het initiëren van en meewerken aan (online) publicaties, radio & tv-uitzendingen et cetera.

Bekijk deze groep