Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

VANlogo nieuw vs2.png

De beroepsvereniging van gespecialiseerde arbeidsmediators.

De VAN is de beroepsvereniging voor arbeidsmediators in Nederland. In juni 2014 is de vereniging opgericht met als doelstelling de zichtbaarheid naar de markt, de krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit intensief op hoog peil te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. De vereniging heeft zo'n 120 leden; allen gespecialiseerde arbeidsmediators. De specialistenvereniging VAN bevordert de deskundige beroepsuitoefening door mediators op het gebied van arbeid en samenwerking. Onder meer door het organiseren van cursussen en studiebijeenkomsten, door onderlinge uitwisseling van informatie en overige activiteiten die aan dit doel kunnen bijdragen. Daarnaast bevordert de vereniging de toepassing van (arbeids)mediation in Nederland door zowel individuele burgers als bedrijven en organisaties te benaderen, en door het initiëren van onderzoek, het uitbrengen van publicaties en het organiseren van bijeenkomsten.

Bekijk deze groep