Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

VFM logo.png (1)

De VFM heeft als doel zowel het vergroten van de bekendheid als het stimuleren van fiscale alternatieve geschillenbeslechting, zoals fiscale (in)formele mediation, conflictbemiddeling in de ruimste

zin des woords, conflicthantering en arbitrage. Alternatieve geschillenbeslechting is op veel rechtsgebieden in opkomst en op een aantal gebieden al een gevestigde route om te kiezen. Helaas geldt dit (nog) niet (voldoende) voor de fiscaalrechtelijke zaken. De VFM wil laten zien dat dit soort zaken juist heel geschikt zijn voor een vorm van alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation en conflicthantering. In dat kader organiseert de VFM activiteiten waarbij raakvlakken bestaan tussen de algemene beroepsuitoefening en specifieke beroepsuitoefening van fiscale alternatieve geschillenbeslechting en/of tussen de beroepsuitoefening en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens houdt de VFM zich bezig met het stimuleren en doen van wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Hiermee wordt onder meer beoogd de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen.

Bekijk deze groep