VMRU, Utrecht

logo

De VMRU staat voor de Vereniging van Utrechtse mediators in de provincie Utrecht en is gericht op het bijeenbrengen, op maandelijkse basis, van mediators voor verdieping workshops met PE punten en ...

om collegiaal contact te versterken middels o.a. gezellige borrels in de zomer en na de workshops. Doel van de vereniging is: • het bekendheid geven aan mediation; • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden; • het aan de leden bieden van een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation; • het bevorderen van de vaardigheid en ervaring van de leden als mediator; • de algemene behartiging van de belangen van de leden als mediator. Zij tracht dit doel, binnen haar hierboven genoemde werkgebied, onder meer te bereiken door:

  • Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over mediation in de regio en in landelijke overleggen
  • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen voor haar leden waar mogelijk met PE-punten
  • het op verzoek voordragen van mediators in concrete zaken

Bekijk deze groep