Afdeling NMv Onderwijs

Afdeling NMv Onderwijs

In het kader van Nederland conflictvaardiger maken willen we leerlingen al vroeg in hun ontwikkeling kennis laten maken met bemiddelingsvaardigheden. Kinderen krijgen immers reeds op jonge leeftijd al te maken met ruzies en conflicten. Op het schoolplein, spelend met leeftijdgenoten maar ook buiten de school zien ze hoe volwassenen met elkaar omgaan. Misschien wel in een scheiding of op een andere manier. Het is fijn als kinderen al vroeg in aanraking komen met vaardigheden waarmee ze beter met deze omstandigheden kunnen omgaan en dat ze wrijving zien als een mogelijkheid van ontwikkeling.

Lesbrief
De afdeling NMv Onderwijs start met Jong NMV en richt zich juist op deze scholieren. Het gaat om leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en leerlingen van VO scholen. Samen met het centrum onderwijs mediation (COM) is er een lesbrief gemaakt die gratis kan worden verkregen. Deze is aan te vragen via secretariaat@mediatorsvereniging.nl

Presentatie
In een mogelijk vervolg op de les kan op verzoek van de leerkracht of docent een mediator in de klas een korte presentatie houden over wat een mediator/bemiddelaar doet en welke vaardigheden hij hiervoor gebruikt. Naast de lesbrief wordt er een competitie opgezet om vaardigheden van jonge bemiddelaars te testen met elkaar. Deelnemende scholen worden in de voorbereiding betrokken.

Ontwikkelingen

Het vak Burgerschap
Scholen dienen actief burgerschap en sociale cohesie te bevorderen in hun curriculum. Aandacht besteden aan mediationvaardigheden kan daarbij helpen. Klik hier voor meer informatie.

Peermediation
Voor scholen die nog een stap verder willen zetten met de ontwikkeling van conflictvaardigheid kunnen peermediation als een voortdurend proces op hun school installeren. In een traject van een jaar worden leerlingen en docenten geschoold om conflicten op school zelf op te lossen. De coördinatie wordt gedaan door een docent en de peermediators gaan vervolgens de bemiddelingen zelfstandig uitvoeren in de school. Klik hier voor meer informatie over peermediation.

Klaslokaal

Vind een mediator in jouw regio

Op zoek naar een mediator? Vind een mediator in jouw regio:

Naar vindeenmediator.nl