Geschiedenis van NMv

Tijdlijn 20 jaar NMv


April 2002: eerste Algemene Ledenvergadering van de mediatorsvereniging NMv. Aanleiding voor de oprichting van de NMv is het gemeenschappelijk belang van mediators om tot bundeling van krachten te komen en is ontstaan uit de behoefte van diverse aan het NMI (Nederlands Mediation Instituut) gelieerde werkgroepen. Het NMI ondersteunt de totstandkoming van de NMv van harte en faciliteert in de voorbereiding. Professionalisering, ondernemerschap en facilitering zijn onderwerpen waar de vereniging zich mee bezig wil houden. Gestreefd wordt naar een ledental van 500 leden in dat jaar. Tijdens deze eerste ALV staat de teller al op 302.

Bestuursleden van het eerste uur: Huub Sprangers (voorzitter); Wytse Bonga; Linda Reijerkerk, Sybrand Glebbeek (secretaris), Ruud van Herpen, Pierre O. Minczeles (penningmeester); Douwe Mulder en Hans Coehoorn. Er komt ook een Raad van Advies, bestaande uit 25 leden.

September 2005: instelling Vraagbaak – Vertrouwenspersoon. Nieuwe en unieke service voor leden. Anno 2022 zijn zowel de Vraagbaak als de Vertrouwenspersoon nog steeds gewaardeerde ledendiensten.

2008: Wytze bonga wordt gekozen tot voorzitter.

2010: Ruud van Herpen, bestuurslid ‘van het eerste uur’ neemt het voorzitterschap over van Wytze Bonga.

2011: wijziging statuten. Vanaf nu kunnen ook niet NMI-geregistreerden NMv-lid worden.

November 2011: een speciale kwartiermaker gaat aanbevelingen opstellen die moeten leiden tot verdere professionalisering. De ALV besluit verder tot het zetten van grote stappen op het vlak van marketing en communicatie.

2012: presentatie nieuwe website en logo.

2013: NMv maakt grote professionaliseringsslag en neemt eigen verenigingsmanager in dienst. Om de professionaliseringsslag te bekostigen, besluit de ALV eind 2012 tot verhoging van de contributie van 125,- naar 175,- euro per jaar.

2013: overdracht verenigingstaken NMI naar NMv, inclusief het RoSo (regionaal / sectoraal overleg). Ook neemt NMv de zogenaamde ‘dienstenpakketters’ over van NMI, waarmee het ledental direct fors stijgt naar zo’n 1600 leden. Het beheer van het register wordt voortgezet door MfN, een federatie van mediatorsverenigingen, waarbij NMv is aangesloten.

2014: opheffing NMI. Frederique van Zomeren neemt het voorzitterschap over van Ruud van Herpen.

2015: vanwege de opheffing van NMI neemt NMv Tijdschrift Conflicthantering over.  

2017: NMv reikt voor de eerste keer de ‘NMv Mediation Impact Award’ uit aan Eberhard van der Laan, oud-advocaat en burgemeester van Amsterdam. De prijs wordt hierna, met instemming van de familie, omgedoopt in de naam van zijn eerste ontvanger. Met veel dank aan Eline van Tijn, lid van het toenmalige bestuur.

2018: Khadija Arib; voorzitter Tweede Kamer neemt tijdens de Week van de Mediation de Eberhard van der Laan Award in ontvangst.

Januari 2019: NMv gaat overeenkomst aan met een nieuw verenigingsmanagement- en secretariaatsbureau; MOS bv in Nijkerk.

Oktober 2019: Carry Knoops – Hamburger, advocaat, wordt verkozen als winnaar van de Eberhard van der Laan Award.

28 november 2019: NMv kondigt aan zich terug te trekken uit de Mediators Federatie Nederland (MfN). Op 21 januari 2021 keurt een buitengewone ALV, na een roerige vergadering, dit voorstel met een meerderheid van stemmen goed.

24 maart 2020: door de coronapandemie zijn fysieke bijeenkomsten helaas niet mogelijk. NMv introduceert daardoor onmiddellijk het webinar ‘Toolkit voor online mediation’  door Manon Schonewille. Vanwege groot succes nog twee keer herhaald.

2020: NMv doet onderzoek naar de wensen van de leden. De leden vinden in meerderheid dat de NMv zich moet inzetten voor (collectieve) belangenbehartiging. Aan de enquête is door meer dan 500 leden gehoor gegeven.

12 mei 2020: Nmv stuurt brief aan de minister van rechtsbescherming Sander Dekker over de voorgenomen Wet Bevordering Mediation. De NMv verwelkomt de wet, plaatst kritische kanttekeningen wat betreft een overheidsregister. Gaat de wet daadwerkelijk mediation bevorderen, rechtbanken ontlasten en zorgen voor effectieve oplossingen bij bijvoorbeeld echtscheidingen?

28 mei 2020: NMv lanceert nieuwe website. Met deze vernieuwing onderstreept NMv haar onafhankelijke positie als Nederlandse beroepsvereniging voor alle mediators.

18 juni 2020: eerste online Kenniscarroussel groot succes.

22 oktober 2020: Julia Gerlach neemt het stokje over van Frederique van Zomeren als voorzitter NMv.

10 september 2020: inbreng NMv bij Ministerie van Justitie m.b.t. pre-consultatie wetgevingstraject.

2020: Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische  Raad (SER) ontvangt de Eberhard van der Laan Award.

Januari 2021: ronde-tafel met minister voor Rechtsbescherming over de concept ‘’mediationwet”. Het wetsvoorstel mbt een overheidsregister wordt niet ter consultatie gebracht.  

Juni 2021: NMv lanceert op de ALV een speciale app voor leden.

Augustus 2021: NMv introduceert de NMv Summerschool. In samenwerking met het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (IMK) krijgen alle leden de gelegenheid een (gratis) ondernemerscoach aan te vragen.

September 2021: NMv is, samen met een aantal partijen initiatiefnemer van het manifest ‘Stappen in Conflictbemiddeling’. Het Manifest wordt naar alle voorzitters in de Tweede Kamer gestuurd en in oktober persoonlijk overhandigd samen met mede initiatiefnemer IMK, door voorzitter Julia Gerlach aan VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. Met het Manifest wordt beoogd mediation in de samenleving te verankeren als eerste logische stap in geschilbeslechting.Het Manifest wordt uitgewerkt aan diverse thematafels.

2021: De Eberhard van der Laan Award gaat dit jaar naar Joyce Sylvester, oud-Eerste Kamerlid,  oud-burgemeester en substituut Ombudsman.

14 december 2021: de projectgroep werkwijzer Arbeidsmediation presenteert de resultaten van haar onderzoek aan haar Raad van Advies.

17 maart 2022: NMv bezoekt de Tweede Kamer, positioneert 3 stellingen en doet de belofte om de samenwerking in de sector te bevorderen.

20 april 2022: NMv bestaat 20 jaar en is uitgegroeid tot een jong-volwassen vereniging met volop ontwikkelpotentieel en plannen en initiatieven om mediation nog breder te verankeren in de samenleving. De vereniging telt inmiddels zo’n 1600 leden.